Strona Główna · Forum · Galeria · Linki · Mapa · Jedzonko · Noclegi · Współpracujemy z ... · Nowe Komentarze Września 23 2021 17:23:42
Nawigacja
Zalesie Górne i Okolice
Chojnowski Park Krajobrazowy
Jak do nas dojechać
Szlaki turystyczne
Forum
Galeria
Linki
Artykuły
Przydatne informacje
Szkoły
Przedszkola
Apteki i Ośrodek Zdrowia
Policja
Parafia
Poczta
Biblioteka
Organizacje
Koło Gospodyń Podmiejskich
Jedzonko
Noclegi
Usługi
Nasi przedstawiciele
Sołtys i Rada Sołecka
Nasi Radni
Rada Miejska w Piasecznie
Pomocnik
Kontakt
Download
Szukaj
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Msza Św. Polowa w Le...
Las Chojnowski -zagr...
Listopad z Centrum K...
zginela kotka trikol...
Spalony dom niedalek...
lex ardanowski w na...
Odbiornik TV 25 cali
ZNALEZIONO KOTA
SPRZĄTANIE...PRASOWA...
INSTALACJE ELEKTRYCZ...
Najciekawsze Tematy
Ciąg skojarzeń Za... [145]
Internet w Zalesiu [131]
Pizza w Zalesiu [107]
Proboszcz - Bufon... [87]
ks. proboszcz-Krz... [75]
Skandal z drogami... [74]
Motocykliści wiej... [73]
Przedstawiamy się :) [66]
Szkoła podstawowa... [53]
KS Hubertus ... !!! [50]
Zdjęcia z naszej galerii
Kontakt

admin(ać)zalesie-gorne.eu
Zobacz Temat
Zalesie Górne - Forum mieszkańców Zalesia Górnego | O ZALESIU, CZYLI O NAS | O nas
Autor Las Chojnowski -zagrożone południowe zielone płuca Warszawy
Las
Użytkownik

Postów: 17
Miejscowość: zalesie
Data rejestracji: 19.10.09
Dodane dnia 21-02-2020 21:49
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej może przeciąć Las Chojnowski!!!

Pod poniższym linkiem znajdziecie petycję i więcej informacji w czym rzecz:
NIE DLA S-10 PRZEZ CHOJNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY (ARKUSZ 7)

Strony dotyczące CPK i OAW: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Wyrażamy stanowczy protest wobec proponowanemu wariantowi zielono-niebieskiemu poprowadzenia drogi S-10 przez teren Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Arkusz 7). Rozwiązanie, o którym mowa proponuje, że droga S-10 będzie przecinała na pół Chojnowski Park Krajobrazowy. Jest o dla nas, mieszkańców okolicznych terenów, jak i mieszkańców całej Polski, rozwiązanie nie do przyjęcia z wielu powodów. Cennym walorem tego parku krajobrazowego są duże kompleksy leśne oraz niewielkie połacie terenów otwartych - pól oraz łąk, będące korytarzami ekologicznymi, których fragmentacja bardzo negatywnie wpłynęłaby na występujące w tym rejonie gatunki zwierząt, izolując ich populacje. Działania związane z budową drogi przez ten obszar wpłynęłyby negatywnie na środowisko, wymagające szczególnej ochrony przed hałasem, zanieczyszczeniami, światłem. Poprowadzenie drogi ekspresowej przez teren Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny sprawiłoby, że obszary, które dotychczas miały zapewnioną ciszę, brak zindustrializowania, ograniczone zanieczyszczenie i ingerencję człowieka, utracą swój naturalny charakter. Konsekwencją omawianego wariantu S-10 byłaby wycinka licznych drzew, zniszczenie wielu siedlisk ptaków, całych ekosystemów, co mogłoby wpłynąć na bioróżnorodność tego obszaru. Chojnowskie lasy są ostoją wielu gatunków zwierząt, rzadkich roślin, są to niezwykle cenne obszary przyrodnicze. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego wariantu S-10 znajdują się stanowiska florystyczne i florystyczno-faunistyczne licznych roślin chronionych i rzadkich.
Przerwaniu ulegną naturalne ciągi tras przemieszczania się dzikich zwierząt, w efekcie dojdzie do tworzenia przyrodniczych struktur wyspowych, co doprowadzi do izolacji, a w dłuższym czasie może prowadzić do osłabienia, czy nawet wyginięcia niektórych gatunków. Problem ten jest wyjątkowo dotkliwy w pobliżu aglomeracji warszawskiej, gdzie gęstość sieci istniejących tras komunikacyjnych jest już bardzo duża. Budowa nowych dróg powinna więc w jak najmniejszym stopniu stwarzać takie bariery, zwłaszcza w obszarze terenów przyrodniczych prawnie chronionych.
Rola lasów w walce ze zmianami klimatu jest ogromna, bo właśnie leśne ekosystemy są pochłaniaczami gazów cieplarnianych, chronią nas przed powodziami i suszami. Lasy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną są lasami średniowiekowymi i lasami odnowionymi w normalnym trybie gospodarczym. Są to cenne obszary służące okolicznym społecznościom do popularyzacji wiedzy przyrodniczej, kultury, historii, a także idealne miejsce do uświadamiania społeczeństwu roli lasów dla lokalnego środowiska oraz walki z globalnym ociepleniem. Lasy te są także atrakcyjnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Nieracjonalna gospodarka tym terenem, jaką byłoby przeprowadzenie S-10 i defragmentacja parku, stanowi zagrożenie zarówno dla leśnych ekosystemów, dla różnorodności biologicznej, ale także stanowiłoby wielką stratę dla społeczeństwa, które straciłoby znaczącą część drzew filtrujących obecnie zanieczyszczenia powietrza, zatrzymujących wodę. Teren rekreacyjny i atrakcyjny turystycznie, jakim jest Chojnowski Park Krajobrazowy, w okolicach planowanej trasy AOW50/S50 straciłby znacząco na swojej atrakcyjności, gdyż cenne walory jakimi są cisza, czyste powietrze, brak zanieczyszczenia światłem zostałyby mu odebrane.
Chojnowski Park Krajobrazowy jest jednym z terenów będących zielonymi płucami Warszawy. Nie pozwolimy go fragmentować, niszczyć, zanieczyszczać, zubażać. Są to cenne przyrodniczo tereny, których ochrona powinna być podstawowym priorytetem. Dlatego wariantowi niebiesko-zielonemu na arkuszu 7 mówimy stanowczo NIE.
https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw


Lasy
Edytowane przez Las dnia 23-02-2020 18:22
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: CPK a Las Chojnowski
Las
Użytkownik

Postów: 17
Miejscowość: zalesie
Data rejestracji: 19.10.09
Dodane dnia 17-12-2020 16:03
https://www.petycjeonline.com/nie_dla_s-10_przez_chojnowski_park_krajobrazowy_arkusz_7?fbclid=IwAR1IxMS8zXrVeNZMcHQN9MB_tN2yIUc4EtwtwW9S9hAKMJjFW1MEsf16HcE#form

uwaga temat znowu wraca!

Petycja do zarządu spółki CPK, GDDKi, GDOŚ, RDOŚ WARSZAWA oraz pełnomocnika rządu ds. CPK, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury oraz posłów na sejm RP.

Stanowiąca protest przeciwko wariantowi poprowadzenia AOW50/S50 przez Chojnowski Park Krajobrazowy (wariant zielono-niebieski arkusz 7)

Wyrażamy stanowczy protest wobec proponowanemu przez Państwo wariantowi poprowadzenia drogi AOW przez teren Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Rozwiązanie, o którym mowa poroponuje, że droga ta będzie przecinała na pół Chojnowski Park Krajobrazowy. Jest o dla nas, mieszkańców okolicznych terenów, jak i mieszkańców całej Polski, rozwiązanie nie do przyjęcia z wielu powodów. Cennym walorem tego parku krajobrazowego są duże kompleksy leśne oraz niewielkie połacie terenów otwartych - pól oraz łąk, będące korytarzami ekologicznymi, których fragmentacja bardzo negatywnie wpłynęłaby na występujące w tym rejonie gatunki zwierząt, izolując ich populacje. Działania związane z budową drogi przez ten obszar wpłynęłyby negatywnie na środowisko, wymagające szczególnej ochrony przed hałasem, zanieczyszczeniami, światłem. Poprowadzenie drogi ekspresowej przez teren Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny sprawiłoby, że obszary, które dotychczas miały zapewnioną ciszę, brak zindustralizowania, ograniczone zanieczyszczenie i ingerencję człowieka, utracą swój naturalny charakter. Konsekwencją omawianego wariantu byłaby wycinka licznych drzew, zniszczenie wielu siedlisk ptaków, całych ekosystemów, co mogłoby wpłynąć na bioróżnorodność tego obszaru. Chojnowskie lasy są ostoją wielu gatunków zwierząt, rzadkich roślin, są to niezwykle cenne obszary przyrodnicze. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego wariantu autostrady znajdują się stanowiska florystyczne i florystyczno-faunistyczne licznych roślin chronionych i rzadkich.
Przerwaniu ulegną naturalne ciągi tras przemieszczania się dzikich zwierząt, w efekcie dojdzie do tworzenia przyrodniczych struktur wyspowych, co doprowadzi do izolacji, a w dłuższym czasie r11; może prowadzić do osłabienia, czy nawet wyginięcia niektórych gatunków. Problem ten jest wyjątkowo dotkliwy w pobliżu aglomeracji warszawskiej, gdzie gęstość sieci istniejących tras komunikacyjnych jest już bardzo duża. Budowa nowych dróg powinna więc w jak najmniejszym stopniu stwarzać takie bariery, zwłaszcza w obszarze terenów przyrodniczych prawnie chronionych.

Rola lasów w walce ze zmianami klimatu jest ogromna, bo właśnie leśne ekosystemy są pochłaniaczami gazów cieplarnianych, chronią nas przed powodziami i suszami. Lasy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną są lasami średniowiekowymi i lasami odnowionymi w normalnym trybie gospodarczym. Są to cenne obszary służące okolicznym społecznościom do popularyzacji wiedzy przyrodniczej, kultury, historii, a także idealne miejsce do uświadamiania społeczeństwu roli lasów dla lokalnego środowiska oraz walki z globalnym ociepleniem. Lasy te są także atrakcyjnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Nieracjonalna gospodarka tym terenem, jaką byłoby przeprowadzenie autostrady i fragmentacja parku, stanowi zagrożenie zarówno dla leśnych ekosystemów, dla różnorodności biologicznej, ale także stanowiłoby wielką stratę dla społeczeństwa, które straciłoby znaczącą część drzew filtrujących obecnie zanieczyszczenia powietrza, zatrzymujących wodę. Teren rekreacyjny i atrakcyjny turystycznie, jakim jest Chojnowski Park Krajobrazowy, w okolicach planowanej trasy AOW50/S50 straciłby znacząco na swojej atrakcyjności, gdyż cenne walory jakimi są cisza, czyste powietrze, brak zanieczyszczenia światłem zostałyby mu odebrane.

Chojnowski Park Krajobrazowy jest jednym z terenów będących zielonymi płucami Warszawy. Nie pozwolimy go fragmentować, niszczyć, zanieczyszczać, zubażać. Są to cenne przyrodniczo tereny, których ochrona powinna być podstawowym priorytetem. Dlatego wariantowi przechodzącemu przez Chojnowski Park Krajobrazowy mówimy stanowczo rNIEr1;.

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw


Lasy
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Obwodnica Warszawy_Las Chojnowski
Las
Użytkownik

Postów: 17
Miejscowość: zalesie
Data rejestracji: 19.10.09
Dodane dnia 31-01-2021 13:45
Do polityków i innych osób mających wpływ na AOW.
Przekażcie górze proszę że najgłupszy najmniej uzasadniony a nie ..najbardziej uzasadniona ekonomicznie, przyrodniczo i społecznie będzie budowa miksu wariantów czerwonego i zielonego... Wariant czerwony i zielony jest bezmyślnym niszczeniem mikroklimatu okolic Lasu Chojnowskiego, który jest taki jak w parku narodowym, jest lepszy niż w całym Konstancinie uzdrowisku. Czy ktoś tu był na miejscu? Tu są łosie, sarny, jelenie, szlachetne zwierzęta i ptaki. Tu jest sypialnia Warszawy, która rozwija się. Budowane są nowe domy.
30 km od centrum Nowego Jorku jest Nowy Jork, 30 km od Wwy będzie niedługo Warszawa, dlatego przewidujący gospodarz powinien budować obwodnicę Wwy dalej za Górą Kalwarią, bo Warszawa się rozrasta szybko.
Nie niszczcie RAJU okolic Lasu Chojnowskiego, który pamięta powstańców z Powstania Warszawskiego (schronienie), lądujących tu cichociemnych. To są tereny istotne z punktu przyrodniczego, ochronnego, obronnego. ZŁOTO leśne, przyrodnicze, powietrze jak w górach. Nie niszczcie tego, zostawcie nas w spokoju.


Lasy
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
Prognoza dla Zalesia
Zaproszenia
Zaloguj
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sigma
26/05/2021 15:24
Szukam domu do wynajęcia dla rodziny od czerwca do września w Zalesiu lub okolicach. Tel. 661106454

benny
18/02/2021 15:51
ZGUBIONY DOWÓD! Czy ktoś znalazł niemiecki dowód osobisty? Bardzo proszę kontakt.

sylwia z
05/08/2020 19:56
CV prosimy przesłać na studio@rzezucha.com Zapraszamy serdecznie do współpracy smiley

sylwia z
05/08/2020 19:55
Fundacja Dzieci Zdolnych Cogito Rzeżucha Studio zatrudni do współpracy nauczycielkę lub nauczyciela języka angielskiego i lub hiszpańskiego otwartego na kreatywne metody pracy. CV prosimy przesłać na

Henryk
29/07/2020 21:02
czy ktoś widział co zrobila kolej wzdlóż swojej linii energetyczne?wygląda to jakby przez zalesie przeszedł tajfun ciekawe czy to uporządkują? jak ja chcę usunąć suche drzewa to muszę się starać o poz

adgam
15/04/2020 17:51
Godna polecenia osoba szuka pracy- sprzątanie 578219504

mtfzalesie
29/02/2020 19:20
https://www.petycjeonline
.com/nie_dla_projektow_ce
ntralnego_portu_komunikac
yjnego?uv=20747336#


ania123
02/01/2020 03:27
Szukam pomocy domowej 668807561

Nabuzowany
20/11/2019 12:33
Sprzątanie domów, mieszkań. Mycie okien. Prasowanie. Profesjonalne środki czystości. tel. 693 177 811

mtfzalesie
20/06/2019 20:35
w oklicy Wzgorz zginal 11.06.19 stary czarny kot slepy na oko-nagroda. tel.886217379

faldam7
09/05/2019 19:38
Znajomi szukają domu do wynajęcia w okolicach ZG. W dobrym standardzie tj. nie "ala Gierek" :-) dzwoń do Darka 882941211 lub Asi 600331313

ania123
13/11/2018 14:38
Grabienie lisci, wycinka drzew, porzadkowanie terenow, ukladanie kostki brukowej 889948656 lub 662376520. Drewno kominkowe

ania123
13/11/2018 14:36
Szukam pracy jako niania. Odbiore dziecko z przedszkola lub szkoly i zaopiekuje sie do czasu powrotu rodzicow z pracy. 668 807 561

ania i milosz
31/08/2018 16:33
na chodniku wzdluz Jesionowej znaleziona karta maestercard Revolut na osobe o inicjalach S.P. Czeka bezpiecznie na wlasciciela.

dominkom
23/07/2018 09:32
poszukuję osoby,która naprawi mój laptop asus

Archiwum